Slavko Hadžić je rođen u Mostaru 1969. godine. Pastor je Evanđeoske crkve “Koševsko brdo” u Sarajevu, gdje živi sa ženom i dvoje djece. Međunarodni je govornik i imao je priliku da na mnogim evropskim univerzitetima svoju životnu priču podijeli sa studentima. Diplomirao je teologiju na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku.

Josh Irby je rođen u SAD 1977. godine. Kao dijete nije ni zamišljao da bi mogao živjeti izvan svog kontinenta. Sarajevo je prvi put posjetio 1999. godine, dok je po završenom Univerzitetu živio u Hrvatskoj. Sljedećih desetak godina je povremeno posjećivao BiH, dok se konačno 2009. godine nije i preselio u Sarajevo. Od tada živi u BiH sa ženom i četvoro djece. Autor je knjige “Susret sa Miss Irby” (Šahinpašić, 2011).